Iļģuciema Medalus Ķorejā!

Iļģuciema Medalus ar savu eksporta vārdu Tanheiser Kraftbeer iekaro Korejiešu sirdis, jau Ziemassvētku noskaņās. Izstādes notiek Seulas galevnajā ielā un citās lielākājās pilsētās.

LV_ID_ERAF

SIA “ILGEZEEM” ir noslēdzis līgumu Nr. SKV-L-2016/418 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds